Издание за култура, изкуство и културни политики, което е отворено към авторски позиции.
Неправителствена организация за подкрепа на културни проекти, финансирана от Швейцарската културна програма за Югоизточна Европа и Украйна.