Информация за дирекцията и за общински културни институти, културни програми и проекти.
Проект за обживяване на градската среда и културните пространства чрез съвременни културни практики.
Неправителствена организация за подкрепа на културни проекти, финансирана от Швейцарската културна програма за Югоизточна Европа и Украйна.