Курсове по езиково обучение на над 10 чужди езика, компютърно обучение, професионално обучение.
Курсове по рисуване, езиково обучение, БЕЛ и математика.
В помощ на творческото развитие на талантливи личности в областта на литературата, визуалните изкуства и други сфери на културата. Школа по творческо писане.
Школа по български народни танци, народни хора и народни песни.
Бизнес курс за настоящи и бъдещи ръководители от всеки ранг.