Организация, подкрепяща младите хора в професионалната им ориентация и развитие чрез работа по проекти и чрез подсигуряване на стажове и практики.
Информиране и консултиране, провеждане на курсове и школи за ученици и кандидат-студенти.
Календар на курсове, обучения, семинари и конференции.
Уеб-платформа за провеждане на професионални обучения, курсове, семинари, лекции.
Курсове по разговорен и бизнес английски език за напреднали и начинаещи по Toefl, New headway и САТ технологии. Информация за подготовка за сертификати и световно признати дипломи.
Информационен портал за семинари, курсове, обучения и конференции в България.
Портал за образование и наука.
Учебен център, основан през 1997 година, за работа в областта на чуждоезиковото обучение.
Курсове по италиански език. Възможност за учене онлайн.