Професионална организация на ландшафтните архитекти. Списание, студентски изяви, нормативна уредба.
Професионална организация на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите. Новини, документи, регистри...
Конкурс за студенти по архитектура, ландшафтна архитектура, урбанизъм, изящни и приложни изкуства.
Студио за уеб дизайн и ландшафтна архитектура.