Издателството предлага учебници за студенти и колежани по медицина, стоматология и фармация, както и книги за специалисти и общопрактикуващи лекари.
Вицове, подредени по категории, с възможност за добавяне от посетителите.