Международен дигитален фото салон. Фотографи, фото конкурси, фото панаир, фото техника, фото изложби, лектории.
Дружеството реализира проекти в сферата на образованието, науката, философията, изкуството и културата.