Форум, на който известни учени, дизайнери и културни иноватори споделят идеите си със света за 18 минути.
Международен дигитален фото салон. Фотографи, фото конкурси, фото панаир, фото техника, фото изложби, лектории.
Дружеството реализира проекти в сферата на образованието, науката, философията, изкуството и културата.