Сдружение за популяризиране на азиатското кино и културата на страните от Източна Азия.
Място за публикуване на текстове по езикознание - статии, монографии и сборници; учебни програми, лекционни курсове, библиографии.