Автор на поетически книги.
Издателство за българска и преводна поезия и проза.
Книга на Иван Стамболов с 23 текста, пародиращи лирическите жанрове, и картини от Греди Асса.
Патриотичен алкохолизъм: хумор, стихове, статии.
Сайтътъ съдържа разскази, опити за стиховье, мудри мисли и поученiа, които ще да спомогнатъ на возприемчивите умовье по-леко да преминатъ презъ приключението, наречено Животъ.
Антична митология, лирика, литература, афоризми. Омир, Хезиод.
Лирика, културология, медицина. Словото на Учителя Петър Дънов като културен феномен.
Любовна лирика и проэа.
Колекция от българска поезия.
Стихове, писани през периода 1991-2002 г.