Виртуален дневник на Иван Миков. Съдържа лични бележки, спомени и мнения.
Блог на Христо Стоев с размисли, естетически реакции, импресии, експресии и литературни опити.
Преводи от Валери Русинов на старогръцки текстове.
Сайт за изучаващите старогръцка литература в Софийския университет. Конспекти, списъци с литература, препратки към справочници и текстове.
Блог на Николай Ганчев с пътеписи.
Блог за споделяне на Дмитрий Варзоновцев.
Размишления и споделяния на Димка Гочева за книги, филми, събития.
Разкази и фотографии на Тодор П. Тодоров.