Младежки литературен клуб. Обединява поети и писатели и дава поле за изява на прохождащи автори в литературния свят.
Национален клуб. Популяризира българските автори на книги, като ги представя с творческа биография и анонси на техните произведения.
Фентъзи клуб на ученици от Казанлък. Новини за награди от литературни конкурси, представяне на издадени повести и романи.
Варненски клуб на фантастиката. Програма, членове, клубни творци, новини от живота на българския фендъм.
Литературен клуб на писателите-медици от Плевен.