Експозиционна зала с богат архивен фонд, представящ живота, творчеството и съдбата на поета.
Виртуални разходки (360° панорами) из българските музеи, галерии и природни забележителности.
Проект "Общество на граждани и поети" за възстановяване на литературния музей в града.
Информация за поддържаните фондове литературно наследство, къщи музеи, литературни кабинети. Новини за изложби, събития и издания на НЛМ.