Списание за нова българска поезия.
Издателство за българска и преводна литература, критика, публицистика. Списание "Факел".