Институции в гр. Казанлък, работещи за събиране, изследване и популяризиране на Чудомировото наследство.