Литературна агенция, която работи в областта на книгоиздаването и TV и DVD лицензирането в България.
Адвокатска кантора в областта на интелектуалната собственост.