Дневник на Александра Костова с разсеяните й записки за (повече или по-малко) важни за нея хора и неща.
Блог за размишления, истории и новини.