Среща с изложбен характер на талантливите българи, които изработват и предлагат качествени музикални продукти и услуги.
Майстор на цигулки, виоли и виолончела.
Изпълнител и преподавател по гъдулка.
Представителен сайт на прочутия лютиерски род Калоферови. Информация за интересния занаят и семейната история на българските майстори на струнни инструменти.