Проекти в областта на изкуствата и културата.
Подпомага участието на млади музиканти в семинари, фестивали, конкурси, майсторски класове.