Студио за изработване на архитектурни макети - от условно схематични визуализации в проектна фаза до детайлни и прецизни изложбени макети.
Издателство за преводна художествена литература. Календари, макети, фотографии от България.