Включва книги, периодични издания (поредици, списания, вестници), аудио и видео материали, архивни документи, теренни материали, както и музеен фонд.
Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия.