Художник пейзажист и маринист.
Художник маринист.
Художник маринист, галерия.
Художник маринист. Антология на поезията за морето.