Издание на Института по математика и информатика към БАН. Включва подбрани статии и доклади, представяни на конференциите по дигитализация на научното и културно наследство (DiPP).
Школа по математика чрез методите на сугестопедията и десугестопедията. Сформиране на ранните математически умения и знания чрез игри, песни и нагледни материали.
Задачи от различни изпити, състезания и олимпиади.
Проек за създаване на центрове за подготовка и преквалификация на учители за прилагане на изследователския подход при обучението по математика и природни науки.
Материали, помагала, съвети и информация за подготовка по математика и изработка на сайт, подбрани и представени от Георги Калончев
Избрани биографии на българи, оставили следва в световната цивилизация.
Периодично издание за българска и другоезична литература, философия, математика, ботаника, музика.
Регламент на фестивала, програма и жури, архив на задачи.
Блог на Галина Маринова с решения и задачи по математика в помощ на зрелостници и кандидат-студенти.
Курсове по рисуване, езиково обучение, БЕЛ и математика.