Трибуна на автори, представящи своя гледна точка по актуални теми и място, където се разлистват стари книги в контекста на нови проблеми.
Коментарен сайт по актуални теми от България и света.
Студентски вестник за случващото се в Шуменски университет и в Шумен.
Програма на Културна фондация А25 за културна ориентация на бежанци и търсещи закрила лица.
Проект за популяризиране на независими международни творци. Представя ревюта на книги, филми и новини за събития.
Място за литература, музика, кино и фото.
Списание за история, литература и култура.
Електронна медия за култура. Представя книги, както и статии и новини от всички области на изкуството.
Вестник за морска политика, бизнес и култура.
Академично списание в областта на социологията. Съдържание на броевете.