Библиотека на Медицински университет - София.
Избрани биографии на българи, оставили следва в световната цивилизация.
Издателство за медицинска литература и учебници.
Издателството предлага учебници за студенти и колежани по медицина, стоматология и фармация, както и книги за специалисти и общопрактикуващи лекари.
Лирика, културология, медицина. Словото на Учителя Петър Дънов като културен феномен.
Специализирана книжарница за медицинска и техническа литература.
Колекция от книги: българска и чужда литература, проза, фантастика, приключения, философия, психология, здраве, медицина, християнство, история, социология... (zip).
Електронен речник с азбучник и търсачка, съдържа двуезични речници (английски, немски, руски) и английско-български терминологични речници по математика, медицина и финанси, на компютърните термини, пивоварен, както и наръчници - на бармана, по фитнес.