Изследвания, коментари, анализи, интервюта, документи в областта на политическите науки, международните отношения, ориенталистиката и медиите. Архив на сп. Изток-Запад.
Издателство за книги от или за личности и събития от световната политическа и икономическа сцена.
Статии върху българска и руска история, геополитика и международни отношения, енергетика и сигурност.
Асоциация за изучаване на България. Подпомага проучвания и обмен на знания, свързани с България и българския език, литература, изкуство, култура, история, политика, икономика, международни отношения.