Информационен, ресурсен и консултативен център в областта на интеркултурното сътрудничество и образование.
Центърът подпомага сътрудничеството между учени от Северна Америка и страни от Югоизточна Европа и прави по-достъпни научните изследвания в България за северноамерикански учени.
Проекти, програми, обучения и обменни инициативи в помощ на интегрирането на младите хора в обществото.