Дистанционни фирмени и личностни обучения; мениджмънт, управление на персонала, тренинг продажби, тайм мениджмънт; сертификати.
Специализирана онлайн книжарница за икономическа литература.
Книжарница за книги по мениджмънт, маркетинг, продажби, предприемачество, бизнес професионални умения, личностно развитие и стил на живот.
Сдружение за международен културен мениджмънт.
Статии за електронното обучение и мениджмънт.
Издателство, специализирано в областта на маркетинга, мениджмънта, финансите, социалните науки и пр. Книжарница.
Бизнес курс за настоящи и бъдещи ръководители от всеки ранг.