Галерия художествени произведения от метал и стъкло, изработени от Радко Радев.
Скулптор. Галерия скулптури от метал, дърво и лед.
Ателие за металопластика. Изработва художествени интерпретации на антични образци и авторска пластика.
Ателие за металопластика.