Блог на Иван Здравков за монтенизъм, поезия и литература.
Виртуално литературно списание за метареализъм. Издател Иван Здравков. Главен редактор Михаил Тошков.