Световната история от древността до наши дни. Статии и монографии. Библиотека - извори и литература. Митология. Галерия снимки.
Център за международни изследвания в областта на образованието и културата.
Дейността на състава е посветена на българския фолклор и митология.
Материали от исторически, философски, литературен, езиковедски, идеологически характер.
Българска история и култура - достойни българи, българска митология, символи, герб, документи, мемоари, книги, карти, национални носии; неудобни факти.
Митология на древните народи.
Книжарница за исторически, археологически и под. издания. Каталог към сайтове и материали по темата.