Сайт в помощ на творческото писане.
Поезия и проза от Мартин Костов.
Творби от млади автори. Форум.
Фестивал за съвременно изкуство за млади артисти - Варна.
Литературата, мислена през продължаващи събития. Текстове за Утопията - в продължение на един по-стар брой на "Литературен вестник".
Списание за литература и други наслади. Публикациите от 2009 г.
Галерия за изящни изкуства в гр. Пловдив.
Литературен клуб "Щастливеца" е създаден в Пловдив от писателя Гавраил Панчев, с помощта на Сдружение за модерна култура, гр. София. Клубът е насочен към хора, обичащи литературата, на възраст от 18 до 35 години.
Поезия и проза от млади български автори. Анотации, кино и аудио прегледи.