Арт фондация за подпомагане на дебютни артисти.
Програма. Фестивалът се организира от Националното училище по изкуствата "Панайот Пипков".
В помощ на даровити деца и млади хора в обучението и при реализирането на проекти в областта на науката и техниката.
Образователни програми и конкурси в подкрепа на деца и млади хора в областта на образованието, спорта, културата и екологията.
Фонд в подкрепа на студенти, изучаващи изобразителни изкуства и музика.
Подпомага млади дарования чрез организиране на конкурси, школи, срещи, конференции.