Центърът подпомага сътрудничеството между учени от Северна Америка и страни от Югоизточна Европа и прави по-достъпни научните изследвания в България за северноамерикански учени.
В помощ на даровити деца и млади хора в обучението и при реализирането на проекти в областта на науката и техниката.
Неправителствена организация в помощ на образованието, естествените и хуманитарните науки, културата и изкуствата.