Изложба, популяризираща творческата концепция на художника Йонко Стоянов върху зависимостта човек – природа – творчество.
Скулптор и художник. Биография, галерия скулптори, картини и монументални творби.