Информация за музея. Биография и откъси от творчеството на поета.
Исторически музей на гр. Тутракан. Изложби и експозиции.
Военно-исторически музеи, представящи културно-историческото наследство на Руско-турската война.