Информация и новини за музея. Изложби, колекции, библиотека. Образователни и научни програми.
База данни на българските музеи, разпределени географски, тематично и азбучно.
Портал към дигиталните ресурси на европейските музеи, библиотеки, архиви и аудио-визуални колекции.