Информация за музея. Колекции, изследвания, образователни проекти.
База данни на българските музеи, разпределени географски, тематично и азбучно.