Блог на историка Веселин Ангелов, в който представя свои статии и книги, посветени на най-новата ни история.
Световната история от древността до наши дни. Статии и монографии. Библиотека - извори и литература. Митология. Галерия снимки.
Портал, посветен на събитията и личностите, свързани с 10 ноември 1989 г.