Именник на жертвите на комунистическия режим. Поименно - рождено и лобно място и дата, възраст и професия.
Снимки от фотоархив на Тодор Славчев, запечатали зловещия съдебен процес на 1-ви състав на т.нар. народен съд.