Проект, целящ да се насърчат носителите на нематериалното културно наследство да практикуват дейностите и да предават познания и умения на следващите поколения.
Изложение за уникални предмети на народните художествени занаяти, изработени от български майстори от всички етнографски райони на страната ни.