Издание на Института по математика и информатика към БАН. Включва подбрани статии и доклади, представяни на конференциите по дигитализация на научното и културно наследство (DiPP).
Информация зя музея, витуална разходка из сбирки и колекции, образователни програми в демонстрационен кабинет.