Спасяването на българските евреи, книгата на Габриеле Нисим "Човекът, който спря Хитлер", факти и коментари.
Документи, архиви, спомени, карти, книги, статии, изследвания, препратки, свързани с тоталитарни режими по света и у нас.