Насърчава, съдейства и подпомага развитието на националната идентичност и формулирането на съвременните цели и ценности на българското общество.