Преводи от немски език. Литературна критика, поезия, есета.
Културна програма, езикови курсове, библиотечна и информационна служба.