Официална страница на д-р Иван Янев-Дарко, посветена на най-новата българска история.
Специализиран исторически сайт за периода от 9.IX.1944 до 10.XI.1989 г.
Представя колекции, музейни обекти и храмове-гробници, както и постоянните експозиции: Археология, Възраждане, Нова история, Етнография и Най-нова история.
Блог на Николай Василев за политика, общество, история и всичко останало.
Информация за събитията, случили се у нас през годината на промяната.
Нормативна основа, доклади на комисията, издания, обслужване на граждани.
Документи, архиви, спомени, карти, книги, статии, изследвания, препратки, свързани с тоталитарни режими по света и у нас.