Разкази от Йоана Славчева.
Разкази от Борис Маринов.
Биографични данни, откъси от книги, рецензии и интервюта с автора, графики.
Разкази, новели, откъс от романа "8 секунди от смъртта".