Конференция, чиято мисия е да насърчи по-доброто образование и комуникация с децата на новото време.
Новинарски и аналитичен сайт за промените в образователната система, новите технологии за преподаване и по-широкото преподаване на информатика и други точни науки.
Компютърно списание, насочено към домашни потребители, любители и професионалисти. Новини, тестове, видеоуроци.
Онлайн телевизия. Образователни предавания и полезна информация с най-новото от МОМН, представяне на гимназии, колежи и университети, тестове за самооценка на знанията.
Е-сборник, издание на Фронт за комуникация (2002). Обсъжда се ситуацията в културата след/чрез новите технологии за информация и комуникация.