Образователен портал. Образователна реформа и добри практики.
Информация за различни уъркшопове, семинари, конференции и събития в областта на образованието в България и по света.