Онлайн телевизия. Образователни предавания и полезна информация с най-новото от МОМН, представяне на гимназии, колежи и университети, тестове за самооценка на знанията.
Организация на интелектуалци, преподаватели и специалисти, обединени около идеята за учене през целия живот.
Доброволна организация, чиято цел е да повишава образованието, професионалната подготовка, култура и информираност на населението.