Рецензирано академично списание със свободен достъп в областта на природните и обществените науки.
Статии върху българска и руска история, геополитика и международни отношения, енергетика и сигурност.